Verdieping

Besluit van 4 september 2012, nr. BLKB2012/101M

art. 2:92/201, lid 1, BW